CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TẠI NGỌC HUỆ SPA ĐÔNG Y

Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của đội ngũ kỹ thuật viên trong việc phát triển Spa lớn mạnh chúng tôi có các khóa đào tạo các học viên cùng chính sách hỗ trợ lương và tại việc làm ngay sau khi đào tạo

Kỹ thuật viên chăm sóc da

Kỹ thuật viên chăm sóc da cơ bản

Kỹ thuật viên chăm sóc da nâng cao

Kỹ thuật viên chăm sóc da chuyên sâu

Kỹ thuật viên Giảm cân

Kỹ thuật viên giảm cân khóa cơ bản

Kỹ thuật viên giảm cân khóa nâng cao